Skadeanmeldelse af madvarer

Kontaktoplysninger

Information om försikringen och skaden

Erstatningskravet

Liste over skadade madvarer (Vedlæg en liste over madvarer som er ødelagt i forbindelse med skaden)