Brugen af dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger til de formål, som beskrives nedenfor. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, til hvilket vi opbevarer dem, hvilket omfatter sådan tidsfrist, som følger af gældende ret, eksempelvis forældelsesfrist.

For at interagere med dig

Vi behandler personoplysninger for at identificere dig, kommunikere med dig og give dig relevant information, uanset kanal.

 

Til salg og administration af forsikring

Vi behandler personoplysninger for at indgå forsikringsaftale med dig og til efterfølgende forsikringsadministration, såsom fornyelse, ændring og opsigelse. Til dette formål er det nødvendigt for os at afdække dit behov for forsikring (relevante forsikringer, hensigtsmæssigt forsikringsbeløb og omfang i forhold til forsikret risiko) og kontrollere, om du har ret til at tegne en bestemt forsikring. 

 

Til behandling af skader og krav

Vi behandler personoplysninger for at kunne behandle skader og for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Til markedsføring af produkter og tjenester

Vi behandler personoplysninger, som hjælper os med at præsentere information og tilbyde forsikringer, som relevante for dig efter vores mening. På tilsvarende måde tilstræber vi at undgå at sende eller vise information, som vi ikke mener, du er interesseret i.

 

Forpligtelser i henhold til lovgivningen

Vi behandler personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, eksempelvis til at modvirke hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi er forpligtet til at videregive oplysningerne, når myndighederne kræver dette, som en del af deres myndighedsudøvelse.

 

Statistisk grundlag

Vi behandler personoplysninger for at beregne forsikringsrisici og forbedre prissætningen af vores forsikringer.

 

Undersøgelse

Vi behandler personoplysninger for at undersøge, afsløre og forebygge bedrageri.

 

Genforsikring

I særlige tilfælde kan vi behandle personoplysninger til at tegne genforsikring og gøre krav på sådan dækning.

 

Levering af tjenester fra andre

Vi behandler personoplysninger for at vores samarbejdspartnere skal kunne tilbyde tjeneste, som er relaterede til vores forsikringer.

 

Kvalitetsformål

Vi behandler personoplysninger for at udvikle vores aktiviteter, vores produkter og tjenester. Gennemfører markedsføringsundersøgelser og andre analyser, som eksempelvis undersøgelser af kundetilfredshed. Vi kan optage telefonsamtaler mellem dig og vore medarbejdere til kvalitetsformål.