Dataansvarlig

Moderna Försäkringar, filial af Tryg Forsikring A/S Danmark (CVR-nummer 516403-8662), er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Dette betyder at det er vores pligt at sikre, at al behandling sker på en sikker måde og i henhold til gældende love og regler.