Deling af personoplysninger med andre

Vi overfører kun personoplysninger til andre parter, når der er en retlig grund for sådan overføring. eksempelvis, hvis du har givet samtykket. 

Afhængig af hvilke personoplysninger, som behandles og dit engagement hos os, kan vi dele dine personoplysninger med nedenstående kategorier af modtagere:

  • Forsikringsformidlere – personoplysningerne deles i den udstrækning, der følger af forsikringsformidlerens opgave fra dig, hvis det er nødvendigt at opfylde aftalen og tage forholdsregler før tegning af forsikring.
  • Grupperepræsentant – ved gruppeforsikring kan personoplysninger deles i henhold med gruppeforsikringsaftalen.
  • Leverandører af sundhedsydelser – vi kan dele dine oplysninger med dine leverandører af sundhedsydelser.
  • Samarbejdspartnere inden for reparation og skadebesigtigelse (eksempelvis værksteder, dyrlægeklinikker og taksatorer) – personoplysninger kan blive delt, hvis der nødvendigt for skadebehandlingen.
  • Andre forsikringsselskaber – personoplysninger kan blive delt med andre forsikringsselskaber, når det er nødvendigt for regresser og genforsikringsdækning.
  • Myndigheder og instanser – vi deler personoplysninger med myndigheder og instanser, når vi er forpligtet til dette eller for at varetage vore interesser.

Øvrige samarbejdspartnere og tjenesteleverandører – vi kan dele dine personoplysninger for at tilbyde yderligere tjenesteydelser, eksempelvis hvis vi benytter en advokat til at varetage vore interesser.