Indsamling af personoplysninger

Indsamlingen af personoplysninger, er afhængig af vores relation med dig og dit engagement hos os. Eksempelvis afhængig af, om du er kunde hos os, det vil sige, hvis du er omfattet af nogen af vores forsikringer, hvis du benytter Vores sider eller nogle af vores mobilapplikationer, eller hvis du er kunde hos os, og vi behandler dine personoplysninger med baggrund i, at du eksempelvis gør krav mod nogen, som har ansvarsforsikring hos os, hvis vi vil markedsføre vores tjenester over for dig, hvis du er i kontakt med os eller i øvrig interagerer med os.

De indsamlede oplysninger kan inddeles i følgende kategorier:

Generelle person- og kontaktoplysninger

Navn, fødselsdato, CPR-nummer, adresse, e-mailadresse, mobiltelefonnummer. Disse oplysninger bliver indsamlet til brug for identifikation og kommunikation. Vi kontrollerer også eventuel beskyttet identitet, så vi kan kommunikere med dig på en sikker måde.

 

Betalingsinformation

Hvis du er forsikringstager, betaler en forsikring, eller hvis vi udbetaler erstatning kan vi, afhængig af forsikringstype og valgt betalingsmiddel, indhente oplysninger om autogiro, kredit- og betalingskortdata (kortnummer, gyldighedsdato og CVV-kode/CVC-kode), fakturainformation og bankkontonummer.

 

Officiel information fra myndigheder og andre eksterne kilder

Afhængig af dit engagement hos os, kan vi indhente oplysninger fra offentlige kilder om køretøjer du ejer, din folkeregisteradresse, kørekortoplysninger, om du har børn, eller om du har husdyr.  For at holde oplysningerne ajourført, indhenter vi supplerende oplysninger fra eksterne kilder, såsom offentligt tilgængelige oplysninger, kommercielt tilgængelige kilder og oplysninger fra vores samarbejdspartnere.

 

For at følge gældende lovgivning

Vi er forpligtede til at behandle personoplysninger for at efterleve kravene i gældende lovgivning. Eksempelvis, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og regnskabsloven.

 

Markedsføringspræferencer

Hvis du eksempelvis har frasagt dig direkte markedsføring.

 

Specifikke oplysninger om forsikring og skade

For at indgå og administrere forsikringsaftaler, kan nødvendige forsikrings og skadeoplysninger blive indsamlet. Oplysningerne varierer afhængigt af forsikring, skadekategori og omstændigheder ved skadehændelsen, og kan bestå af følgende oplysninger:

 

  • Tidligere og aktuel helbredsstatus og helbredstilstand, oplysninger om tidligere skader og funktionsnedsættelser, gennemførte og planlagte lægebehandlinger og -undersøgelser, livsstil (eksempelvis tobak) graviditet, udskrivning af recepter.
  • Oplysninger om ejendom, såsom ejendomsbetegnelse, bygningstype, størrelse, om der er trængt vand ind, takseringsoplysninger, tilstand, alder, beboelse, lejere, alarm og låsebeskyttelse.
  • Oplysninger om køretøj, registreringsnummer, bilmærke og -egenskaber (bl.a. effekt, brændstof, farve, bilhistorik (såsom ejerskab, kilometertal og oplysninger om syn).
  • Oplysninger om eventuelt medlemskab af faglige organisationer (indhold, omfang og pris) er afhængigt af fagligt tilhørsforhold.
  • Information om retsforfølgelse, som følge af en kriminel handling. Eksempelvis, hvis du har været udsat for overfald. Vi indsamler nødvendig information for at forhindre forsikringsbedrageri og undersøger uklare forsikringssager.
  • Øvrige oplysninger, som er nødvendige for underskrivelse, fornyelse eller ændring af forsikring og øvrig forsikringsadministration, samt oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med skadeserstatning. Hvilke oplysninger, der bliver efterspurgt afhænger af hvilken type forsikring, der er tegnet, hvilken skade der er indtruffet samt øvrige omstændigheder vedrørende skaden. Oplysningerne kan eksempelvis bestå af betalingskortoplysninger til verificering af forsikring, hvilket erhverv du har, arbejdsgiver, rejseoplysninger, (billet, dato, rejsemål, osv.), oplysninger om erhverv, statsborgerskab, økonomiske forhold, værdi på ejendele, information, publiceret på sociale medier, servicedato for køretøj, kvittering på indkøbt vare, osv.

Information, som allerede findes hos os

Faktureringsinformation, e-mailadresse, nuværende forsikringer, igangværende og afsluttede skadesager, samt angivne præferencer -  ønsker du eksempelvis digital information frem for brev, osv. Hvis det er nødvendigt for tegning eller administration af forsikring, kan vi kontrollere helbredsattester, lægejournaler og spørgeformularer vedrørende helbredstilstand. Vi kontrollerer også, om der er angivet markering af, at forsikring kun kan tegnes ved at kontakte vores kundeservice.