Sådan indsamler vi personoplysninger

Du kan videregive personoplysninger til os på forskellige måder.  Eksempelvis, når du beregner pris på vores forsikring på vores websted, når du tegner eller ændrer en forsikring, eller hvis du kontakter os med spørgsmål om forsikring. Du videregiver også personoplysninger, når du anmelder en skade og under den efterfølgende skadebehandling, uanset om kontakten sker via e-mail, telefon, chat, pr. brev, via sociale medier, eller når du benytter vores tjenester. Nedenfor beskriver vi nærmere, hvordan det foregår.

Information, som du videregiver direkte til os

Når du er i kontakt med os via vores kommunikationskanaler (e-mail, chat, telefon og brev) og du videregiver oplysninger på et af vores websteder (eksempelvis, når du udfylder en formular), når du viser interesse for køb af forsikring, køber forsikring eller anmelder en skade. Vi kan optage samtaler med dig (telefon og ved fysiske møder).

 

Information, som du videregiver, når du benytter vores tjenester og websteder

Vi benytter net-indentifikatorer (cookies), når du bruger vores tjenester og besøger vores websteder. De er vigtige for at give dig relevant information samt for at forbedre din brugeroplevelse og anvendelse af vores tjenester. Informationen omfatter svartider for sider, download-fejl, hvordan du nåede og forlod tjenesten, sprogindstillinger, browser-indstillinger, tidszone, operativsystem, platform, skærmopløsning, din geografiske placering samt leverandørmeddelelser. Læs mere om vores brug af cookies her: cookie-politik

 

Information, som videregives af en grupperepræsentant

Hvis du indgår i en gruppe (sammenslutning, forening eller anden gruppering), hvis repræsentant har tegnet forsikring hos os, kan dine personoplysninger blive videregivet til os af den organisation, som har indgået gruppeforsikringsaftalen.

 

Information, som videregives fra samarbejdspartnere, andre forsikringsselskaber, din arbejdsgiver, sundhedsvæsnet, myndigheder og andre selskaber, som indgår i samme koncern som Moderna Försäkringar

For at indhente, supplere og holde dine personoplysninger ajour, indhenter vi information fra eksterne kilder, såsom offentligt tilgængelige informationer, kommercielt tilgængelige kilder, arbejdsgiver og myndigheder. 

 

Oplysninger om andre

Vi kan behandle oplysninger om medforsikrede, indbetalere, begunstigede, skadevoldere, skadelidte, osv., i den udstrækning det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en aftale med dig, eller hvis det vedrører oplysninger, som vi i øvrigt har ret eller forpligtelse til at behandle. Hvis en anden person bruger dine personoplysninger til at tegne en forsikring med, eller til at kontakte os vedrørende en sag, hvor du er involveret, bruger vi de personoplysninger denne person videregiver om dig. Når du videregiver personoplysninger om andre personer skal du være sikker på, at disse personer har viden om dette, og har givet tilladelse til at videregive oplysningerne. Hvis det er hensigtsmæssigt bør du også forsikre dig om at disse forstår hvordan dine personoplysninger kan blive brugt af os.