Lovgivningen vedrørende personlige oplysninger

Formålet med lovgivningen vedrørende personlige oplysninger er at beskytte enkeltpersoner mod krænkelse af deres personlige integritet ved behandling af personoplysninger.

Personlige oplysninger, som registreres i forbindelse med indgåelse af forsikringsaftale, behandles kun af Moderna Försäkringar og de selskaber, som vi samarbejder med, for at kunne udføre vores pligt i henhold til vores aftale med dig som kunde.

Behandling af de personlige oplysninger vil foregå i aftalens gyldighedsperiode og udbetalingsperiode med de formål, som er nødvendige i virksomheden. Visse af aftalens grundlæggende oplysninger arkiveres også efter aftaleperiodens ophør. Ved behandling af personlige oplysninger udvises stor forsigtighed for at beskytte den personlige integritet. Oplysningerne gøres kun tilgængelige for personer, som skal bruge oplysningerne for at kunne udføre deres arbejde for Moderna Försäkringars regning.

Vi sælge ikke og udleverer ikke personlige oplysninger om vores kunder til virksomheder uden for vores koncern. Derimod kan du som kunde blive tilbudt varer eller tjenester fra Moderna Försäkringar samt søsterselskaber. Hvis du ikke ønsker at modtage eventuelle tilbud, kan du skriftligt meddele dette til nedenstående adresse.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de oplysninger, vi har om dig, og efter behov at få rettet disse, kan du begære dette skriftligt hos Moderna Försäkringar AB, PUL-ansvarlig, Box 2251, 403 14 Göteborg, Sverige, eller du kan sende en e-mail til kundservice@modernaforsakringar.se