Fjernsyn med billedrør

Flyder farverne sammen, eller er der farvede områder i siden af billedet eller nær højttalerne?

 

Fejlen skyldes sandsynligvis, at der er en magnetisk kilde i nærheden af tv'et. Symptomet opstår ved, at magnetismen bøjer lysstrålerne inde i tv'et. Sluk for tv'et om natten ved stikkontakten 1-3 gange om ugen, så slipper du som regel af med symptomet. Når tv'et tændes efter at have været slukket nogle timer, foretages der en afmagnetisering af billedrøret. Dette sker ikke, hvis du kun slukker for tv'et med fjernbetjeningen. Hvis fejlen ikke er væk, efter at du har gjort dette over to nætter, skal tv'et afmagnetiseres på et værksted. Vær venlig at kontakte skadeafdelingen, hvis det er tilfældet.

 

Skifter billedet mellem forskellige formater - opleves billedet som for lille/for stort ved disse skift?

 

Der er ikke fejl på tv'et. Du har sandsynligvis aktiveret automatisk indstilling af billedformat. Billedet vil da skifte mellem bredformat (16:9) og standard (4:3), afhængigt af hvad der sendes. Se i tv'ets betjeningsvejledning, hvordan du slår automatisk indstilling af billedformat fra. Det gøres som regel med en knap på fjernbetjeningen.