Køleskabe/dybfrysere

Flyder der vand ud på gulvet rundt om køleskabet/fryseren?


Der sidder ofte en dråbefanger i bundet af køleskabet/fryseren i form af en bakke eller en beholder. Kontroller, at denne beholder ikke er fuld af vand. Temperaturforhold kan være årsag til, at vandet i beholderen ikke når at fordampe af sig selv. Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet eller opstår igen efter tømning.