PDA:er og GPS

Lystrer PDA:en/lommecomputeren ikke pennen, når man klikker på skærmen?


Enheden er sandsynligvis ikke kalibreret. Produktets betjeningsvejledning giver anvisning på, hvordan denne fejl rettes.

 

Hænger enheden, eller opfører den sig på anden måde underligt, uden at der er sket nogen ydre skade på enheden?


Symptomet skyldes ofte softwarefejl. Se produktets betjeningsvejledning for nulstilling af software (reset), eller kontakt producentens support for opgradering af software. Softwarefejl er ikke omfattet af forsikringen.