Plasma- og LCD-tv

Skifter billedet mellem forskellige formater - opleves billedet som for lille/for stort ved disse skift?


Der er ikke fejl på tv'et. Du har sandsynligvis aktiveret automatisk indstilling af billedformat. Billedet vil da skifte mellem bredformat (16:9) og standard (4:3), afhængigt af hvad der sendes. Se i tv22ets betjeningsvejledning, hvordan du slår automatisk indstilling af billedformat fra. Det gøres som regel med en knap på fjernbetjeningen.