Printere

Krøller printeren papiret ved udskrift?


Kontroller, om der er kommet et fremmedlegeme ned i arkføderen (penne, smykker osv. er en hyppig årsag til problemet). Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet.

 

Udskrives en enkelt farve ikke, eller ser billeder og tekst mærkelige ud?


Dette skyldes ofte, at patronen/patronerne er blevet tørre. Problemet kan ofte løses ved rengøring af printhovedet. Dette gøres ved hjælp af computerens software. Se i produktets manual, hvordan du skal bære dig ad. Fejlen kan også skyldes, at en af farvepatronerne er brugt op. I dette tilfælde skal du udskifte denne for egen regning, da farvepatroner er forbrugsdele, som ikke er omfattet af forsikringen. I visse tilfælde skal printhovedet udskiftes (en del af selve printeren). Dette anses også for at være en forbrugsdel, selv om den ofte har en forventet levetid på 2-3 år ved normal brug. I laserprintere svarer tonerkassetten til en almindelig patron, og kassetteholderen svarer til printhovedet. Principperne er dog de samme.