Trådløse telefoner

Kommer der ikke nogen tone fra håndsættet / kan man ikke foretage opkald med håndsættet?


Hvis et lille symbol eller hele displayet blinker på håndsættet, betyder dette, at håndsættet ikke har kontakt med basestationen. Se i produktets manual, hvordan du tilslutter håndsættet til basestationen. Hvis dette ikke løser problemet, skyldes det som regel en fejl på telefonstikket. Test telefonen med et andet telefonstik, hvis der findes et sådant i hjemmet.

 

Ringer håndsættet et andet nummer op, end det, der bliver tastet, eller bliver samtalet på anden måde stillet forkert igennem?


Du har sandsynligvis kommet til at aktivere pulsvalg. I Norden benyttes der tonevalg, når man ringer. Fejlen skyldes en indstilling i håndsættet. Se i produktets manual, hvordan du udbedrer problemet.