Ikke enig?

OBS! Vigtig information vedrørende produktvalg

Som forsikringstager er du, ved erstatningsberettiget totalskade, berettiget til erstatning i form af et nyt, funktionsmæssigt ligeværdigt produkt (samt tyveri ved indbrud i dit hjem, fritidshus eller kontor ifølge vilkår frem til d. 31/10-2008). Først bliver der valgt et erstatningsprodukt af samme model og mærke. I de tilfælde, hvor produktet har været på markedet i mere end et år, er modellen ofte udgået af producentens sortiment. I disse tilfælde vælges den model, som er mest ligeværdig hvad angår egenskaber og specifikationer. Det betyder, at design, fabrikat og tilbehør kan afvige fra den forsikrede genstand. Du finder yderligere oplysninger om forsikringen i dine forsikringsvilkår.

Hvis du ikke er tilfreds med det produkt, som du er blevet tilbudt, beder vi dig at kikke på linket for at udfylde den vedlagte formular og sende den til os:

Reklamation over produktvalg

Du har også mulighed for at få klager og tvister i forbindelse med forsikringen afprøvet ved at sende en skriftlig klage til :

Tryg Forsikring
Kvalitetsafdelingen, Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Ankenævnet for Forsikring
Forsikringstager har 30 dages fuld fortrydelsesret. Herefter ydes der ikke ristorno såfremt aftalen opsiges. Har Forsikringsgiveren ikke opfyldt deres forpligtelser kan Forsikringstager klage over skadeafgørelsen til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V.

Du har altid mulighed for at rejse sagen mod os ved den almene domstol.