Sikkerhedsforholdsregler

Du har pligt til at behandle produktet med sædvanlig forsigtighed og på en sådan måde, at skader så vidt muligt forhindres. Produktet må for eksempel ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade, og det må ikke transporteres uden den tilhørende emballage.
Du skal følge producentens anvisninger angående montering, installation, brug, forsigtighed og vedligeholdelse. For at få erstatning i forbindelse med indbrud, skal du sørge for, at alle yderdøre og vinduer, som kan åbnes, og som befinder sig mindre end fire meter over grundniveau, er lukket med godkendte lukkemekanismer og låse. Nøgler må aldrig befinde sig i låsen.

Hvis sikkerhedsforskrifterne eller forsigtighedskravet ikke opfyldes, reduceres erstatningen som regel med et særligt fradrag. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen bortfalde helt (reduceres med 100%).