Fejlfinding

 • Hænger programmet, genstarter telefonen af sig selv, eller opfører den sig på anden måde underligt?

  I mange tilfælde skyldes dette fejlsymptom telefonens software. I mange mobiltelefoner kan softwaren i dag opgraderes via producentens hjemmeside. Du kan selv opgradere softwaren for at se, om problemet løses. NB! Inden du gennemfører opgraderingen, skal du tage en sikkerhedskopi af eventuelle telefonnumre, spil, kontakter og lignende, som du har lagret i telefonen. Disse lagrede oplysninger i telefonen forsvinder ofte i forbindelse med opgraderingen.

 • Krøller printeren papiret ved udskrift?

  Kontroller, om der er kommet et fremmedlegeme ned i arkføderen (penne, smykker osv. er en hyppig årsag til problemet). Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet.

  Udskrives en enkelt farve ikke, eller ser billeder og tekst mærkelige ud?

  Dette skyldes ofte, at patronen/patronerne er blevet tørre. Problemet kan ofte løses ved rengøring af printhovedet. Dette gøres ved hjælp af computerens software. Se i produktets manual, hvordan du skal bære dig ad. Fejlen kan også skyldes, at en af farvepatronerne er brugt op. I dette tilfælde skal du udskifte denne for egen regning, da farvepatroner er forbrugsdele, som ikke er omfattet af forsikringen. I visse tilfælde skal printhovedet udskiftes (en del af selve printeren). Dette anses også for at være en forbrugsdel, selv om den ofte har en forventet levetid på 2-3 år ved normal brug. I laserprintere svarer tonerkassetten til en almindelig patron, og kassetteholderen svarer til printhovedet. Principperne er dog de samme.

 • Starter computeren uden at starte Windows, viser computeren fejlmeddelelser, er computeren gået i stå, fungerer lyden, internettet eller en anden funktion ikke?

  Som regel skyldes disse fejlsymptomer fejl i software eller virus. De kan udbedres ved at installere styresystemet igen. Som kunde skal du selv sørge for dette, men du kan få hjælp gennem butikken for et mindre beløb. Udbedring af softwarefejl er ikke omfattet af forsikringen.

 • Suger støvsugeren slet ikke, eller er dens sugeevne nedsat?

  Fejlen skyldes sandsynligvis tilstopning af slange eller rør. Fejlen kan også skyldes, at posen er fuld, eller at filteret skal renses. Vær venlig at kontrollere dette, før du kontakter skadecentret. Vær opmærksom på, at der ofte både er et filter bag posen samt på støvsugerens bagside ved udblæsningsåbningen.

 • Flyder der vand ud på gulvet rundt om køleskabet/fryseren?

  Der sidder ofte en dråbefanger i bundet af køleskabet/fryseren i form af en bakke eller en beholder. Kontroller, at denne beholder ikke er fuld af vand. Temperaturforhold kan være årsag til, at vandet i beholderen ikke når at fordampe af sig selv. Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet eller opstår igen efter tømning.

 • Slukker maskinen under brug eller lyser der en lampe som tegn på en fejl?

  Der er en låge på maskinens side eller front. Bag denne låge sidder der et fnugfilter. Kontroller, at det ikke bare er filteret, der skal renses. Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet efter rengøring.

 • Tømmes maskinen ikke helt for vand, eller ligger der madrester tilbage i maskinen efter brug?

  I bunden af alle opvaskemaskiner er der en opsamlingskurv til madrester. Kontroller, at denne kurv ikke er fuld. Kontroller også, at bruservingen i bunden af maskinen ikke indeholder madrester, som har tilstoppet nogle af hullerne (hvis vandet ikke bruser ud af alle huller, bliver servicet ikke ordentligt rent). Kontakt skadeafdelingen, hvis fejlen ikke er forsvundet.

 • Lækker der vand ud på gulvet, når du bruger maskinen?

  Kontroller, at afløbsslangen går ned i afløbet. Kontroller også afløbet ved forsigtigt at hælde en halv spand vand direkte ned i afløbshullet. Hvis det flyder over, er afløbet stoppet, og der er ikke fejl på din vaskemaskine. Overvej også at kontrollere en eventuel forlængerslange, hvis du eller installatøren har tilsluttet en. Hvis der er forlængerslangen, der lækker, så dækker forsikringen ikke omkostninger for udbedring.

   

  Standser maskinen under brug eller viser den en fejlmeddelelse?

  Der sidder en låge nederst på fronten eller på siden af maskinen. Bag denne låge sidder der et filter. Kontroller, at filteret ikke er stoppet af støv, sæbe eller andre genstande.

   

  Lugter maskinen dårligt, eller kommer der pletter/streger på tøjet, når du bruger maskinen?

  Fejlen skyldes ofte bakterievækst, for høj dosering af vaskemiddel i forhold til vandmængden, vaskemiddel med zeolit eller hårdt/kalkholdigt vand. Følg anvisningerne nedenfor for at slippe af med problemet:

   

  VIGTIGT: Nedenstående midler må ikke blandes, da der herved kan udvikles sundhedsfarlige luftarter.

  1) Vask 3-5 gange ved 60 grader med en halv deciliter klorholdigt maskinopvaskemiddel eller ved 40 grader med 1-2 deciliter klorin. Tøm afløbssien efter hver vask.

  2) Vask en gang ved 60 grader uden noget middel eller tilsætningsstof for at skylle klorresterne ud af maskinen.

  3) Vask 3 gange ved 60 grader med 30 gram citronsyre.

  4) Vask en gang til ved 60 grader uden noget middel eller tilsætningsstof eller kør et skylleprogram for at skylle alle rester ud.

 • Hopper eller hakker filmene?

  Kontroller, at der ikke er ridser på dine DVD-diske. Hvis diskene ser ud til at være i orden, skal laseren sandsynligvis udskiftes. Vær venlig at kontakte skadeafdelingen, hvis det er tilfældet.

 • Skifter billedet mellem forskellige formater - opleves billedet som for lille/for stort ved disse skift?

  Der er ikke fejl på tv22et. Du har sandsynligvis aktiveret automatisk indstilling af billedformat. Billedet vil da skifte mellem bredformat (16:9) og standard (4:3), afhængigt af hvad der sendes. Se i tv'ets betjeningsvejledning, hvordan du slår automatisk indstilling af billedformat fra. Det gøres som regel med en knap på fjernbetjeningen.

  Er billedet meget mørkt, eller er der slet ikke noget billede?

  Du har sandsynligvis en lofts-/bagprojektor, som er baseret på LCD-teknologi. Alle modeller med denne teknologi indeholder en pære. Disse pærer har en vis levetid, før de anses for at være brugt op, så de skal udskiftes. Hvis lampen svigter, bliver billedet sort. Hvis den er ved at svigte, bliver billedet mørkt. Lampen er en forbrugsdel, som ikke er omfattet af forsikringen. For at finde ud af, om dit tv har en pære indbygget eller ej, beder vi dig se i betjeningsvejledningen eller kontakte producentens support.

  Er der små pletter på billedet?

  Det skyldes sandsynligvis støv, som er havnet på objektivet. Alle LCD-projektorer har en ventilator, som afkøler pæren. Foran ventilatoren sidder der et filter, som skal forhindre støv i at blive suget ind fra omgivelserne. Dette filter skal af og til rengøres. Hvis det ikke sker, resulterer det i, at støv kan passere forbi filteret og placere sig ved pæren, så dette fejlsymptom opstår. Forsikringen dækker ikke rengøring af tv'et.

 • Skifter billedet mellem forskellige formater - opleves billedet som for lille/for stort ved disse skift?

  Der er ikke fejl på tv'et. Du har sandsynligvis aktiveret automatisk indstilling af billedformat. Billedet vil da skifte mellem bredformat (16:9) og standard (4:3), afhængigt af hvad der sendes. Se i tv'ets betjeningsvejledning, hvordan du slår automatisk indstilling af billedformat fra. Det gøres som regel med en knap på fjernbetjeningen.